Limba/Language

Bun Venit!

Consiliul Judetean Cluj, in parteneriat cu Fundatia ESTUAR, are in implementare proiectul „O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale”, ce vizeaza noua şcoli speciale:

  • Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca
  • Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca
  • Grădiniţa Specială Cluj-Napoca
  • Şcoala Gimnazială Transilvania Baciu
  • Şcoala Gimnazială Specială Huedin
  • Şcoala Gimnazială Specială Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă
  • Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca
  • Şcoala Gimnazială Specială Dej
  • Scoala gimnaziala speciala pentru deficienti de auz Kozmutza Flora, Cluj-Napoca

In data de 19 august 2016 a fost semnat actul adiţional nr. 5 la contractul de finanţare 07/SC/SEE/06.02.2016 de către Fondul Român de Dezvoltare Socială si Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Cluj, prin care au fost aprobate activităţile solicitate prin aplicaţia PLUS 2 - Facilitate de finanţare pentru activităţi suplimentare, cu termen de finalizare 19.02.2017.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta creșterea gradului de incluziune la 948 de copii cu nevoi speciale prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație informală, timp de 25 luni.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.