Limba/Language

Beneficiarii proiectului 

Conform aplicaţiei aprobate prin facilitatea de finanţare PLUS 2 un numar de 948 de copii cu nevoi speciale proveniti din 9 scoli speciale aflate in subordinea Consiliului Judeţean Cluj vor beneficia de activităţile proiectului.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.