Limba/Language

Informatii generale

Promotorul proiectului: Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Cluj

Partener de proiect – Fundația ESTUAR - Organizaţie neguvernamentală

Bugetul Proiectului

 • valoarea  totală a costurilor eligibile a proiectului dupa aprobarea finanţării prin  facilitatea de finanţare PLUS 2 este de 2.161.644,19 lei, corespunzător unei rate de finanțare de 100% 
 • Valoarea grantului SEE este de maxim 1.837.397,56  lei, reprezentând 85% din finanțarea nerambursabilă 
 • Cofinanțarea publică este de maxim 324.246,63 lei, reprezentând 15% din finanțarea nerambursabila.

Locul desfășurării activităților proiectului

Scolile speciale aflate în subordonarea Consiliului Județean Cluj:

 1. Liceul special pentru deficienți de vedere, Cluj Napoca, str. Dorobanților nr.31;
 2. Centrul școlar pentru educație incluzivă, Cluj Napoca, str Aviator Badescu nr. 3-5;
 3. Grădinița specială, Cluj Napoca, str. Borșa nr. 2;
 4. Școala gimnazială Transilvania Baciu, com. Baciu, nr. 565, județul Cluj;
 5. Școala gimnazială specială Huedin, Huedin str. A. Iancu nr. 41, județul Cluj;
 6. Școala gimnazială specială centru de resurse și documentare privind educația incluzivă, Cluj Napoca, str. București nr. 32
 7. Liceul tehnologic special pentru deficienți de auz Cluj Napoca, Cluj Napoca, str. Dorobanților nr. 40;
 8. Școala gimnazială specială Dej, Dej str. Miron Costin nr. 12, județul Cluj.
 9. Scoala gimnaziala speciala pentru deficienti de auz Kozmutza Flora, str. Gruia nr. 51, Cluj Napoca

Durata de implementare

Durata de implementare a proiectului după aprobarea finanţării prin facilitatea de finanţare PLUS 2 este de 25 de luni: 06.02.2015 - 19.02.2017.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.