Limba/Language

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune la 948 de copii cu nevoi speciale prin implementarea unor servicii integrate educaționale, inovative, de stimulare senzorială, social comportamentală și educație informalătimp de 25 luni.

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org, www.granturi-corai.ro

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a FRDS şi a Granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.